Configuration Manager 2012 için Powershell modülü

By | 06/03/2016

Configuration Manager 2012 için Powershell modülünü bulma ve import etme

 

Configuration Manager 2012 bulunan bir ortamı yönetmek için Powershell kullanmak istiyorsanız, varsayılan olarak kullanılamaz  durumda olduğunu göreceksiniz.

Powershell CMDlet ‘lerini kullanabilmek için , Configuration Manager powershell modülünü import etmeniz gerekecektir.

Kısayoldan import işlemi gerçekleştirmek için, bu komut setini çalıştırmanız yeterli olacaktır.

 

 

Import-Module (Join-Path $(Split-Path $env:SMS_ADMIN_UI_PATH) ConfigurationManager.psd1)