Configuration Manager 2012 için Powershell modülünü bulma ve import etme

By | 01/04/2016

 

Configuration Manager 2012 bulunan bir ortamı yönetmek için Powershell kullanmak istiyorsanız, Powershell ‘i açtığınızda varsayılan olarak kullanılamaz  durumda olduğunu göreceksiniz.

Powershell CMDlet ‘lerini kullanabilmek için , Configuration Manager powershell modülünü import etmeniz gerekecektir.

Kısayoldan import işlemi gerçekleştirmek için, bu komut setini çalıştırmanız yeterli olacaktır.

 

Import-Module (Join-Path $(Split-Path $env:SMS_ADMIN_UI_PATH) ConfigurationManager.psd1)