Report Server Web Service is not configured Hatası

By | 16/06/2016

SQL Server 2008 R2 – Report Server Web Service is not configured

SQL Server Reporting servisi yapılandırmak istediğiniz de benzer bir hata ile karşılaşırsanız aşağıdaki adımları uygulamanız sorunu düzeltecektir. Ben sorunu genelde SCCM yada MBAM sunucularımda yaşadım.

SORUN: Report Server Web Service is not configured. Default values have been provided to you.  To accept these defaults simply press the Apply button, else change them and then press Apply.

Apply butonu na bastığınızda aşağıdaki şekilde geri dönüş alıyorsanız:
Reserving url http://+:80
The Url has already been reserved

Çözüm için ;

“netsh http show urlacl” komutunu kullanarak reserve edilen adresleri listeleyeceğiz. Reporting Servisi /ReportServer ve /reports url lerini kullanıyor. Komut satırını açarak “netsh http show urlacl | find “Report” yazıyorum.

>netsh http show urlacl | find “Report”
Reserved URL            : http://+:80/ReportServer/
Reserved URL            : http://+:80/Reports/

Görüldüğü gibi kullanmamız gereken adresler Reserve olarak görünüyor. Bu tip bir durum daha önce makine üzerinde reporting rolünün daha önce kurulup , düzgün bir şekilde kaldırılmamasından kaynaklanıyor. Çözüm için reserve edilen adresleri silip Reporting Service Configuration üzerinden yeniden oluşturulmasını sağlayacağız.

Komut satırına bu sefer girmemiz gereken komutlar ;

netsh http delete urlacl http://+:80/ReportServer/

netsh http delete urlacl http://+:80/Reports/

Başarıyla silindiğini gördükten sonra Reporting Service Configuration Manager ‘a geri dönüp tekrar apply butonuna basarak işlemi başarıyla tamamlıyorum.

Zeki